Význam barev: červená

Červená je barvou odpovídající nejnižším frekvencím, které dokážeme okem zachytit. Jde o základní teplou barvu barevného spektra a odpovídá vlnové délce 660 nm. Celý článek

Význam barev: modrá

Barva je vjem, který vytváří viditelné světlo dopadající na sítnici lidského oka. Je to část elektromagnetického spektra mezi infračerveným a ultrafialovým zářením. Celý článek

Význam barev: Bílá

Každá barva nese svůj význam, vyvolává v nás různé asociace a vzbuzuje určité emoce. Často vychází význam barvy z historických souvislostí. Celý článek

Principy designu: Fibonacciho posloupnost

Jedná se o posloupnost čísel, v níž je každé jedno číslo vždy součtem dvou předcházejících čísel. (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…) Vzory této posloupnosti najdeme běžně v přírodě, květech rostlin, strukturách lastur, v lidských kostech ale také ve spirálách galaxií. Má se za to, že vzory založené na Fibonacciho posloupnosti jsou estetické, právě proto že je oko podvědomě vnímá všude kolem sebe. Celý článek

Současný trend: Polygony

Polygon neboli mnohoúhelník je podle chytré wikiny omezená část roviny ohraničená uzavřenou lomenou čárou. Což je tak přesná definice, až z toho jde hlava kolem. Celý článek